FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कोभिड-19 खोपको पूर्व अनलाईन दर्ता सम्बन्धी सूचना

कोभिड-19 खोपको पूर्व अनलाईन दर्ता सम्बन्धी सूचना

कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो डोज सम्बन्धी जरुरी सूचना

कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो डोज सम्बन्धी जरुरी सूचना

गाउँपालिका सिल गरिएको सम्बन्धमा

गाउँपालिका सिल गरिएको सम्बन्धमा

कोभिसिल्ड दोस्रो चरणको खोप छुटेकाहरुका लागि जारी सूचना

कोभिसिल्ड दोस्रो चरणको खोप छुटेकाहरुका लागि जारी सूचना

corona update-2078/01/31

corona update-2078/01/31

Pages