FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक ८०/८१ Thursday, April 18, 2024 - 12:59 PDF icon ward01.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward-4.pdf, PDF icon ward 5.pdf, PDF icon ward 6.pdf, PDF icon ward 7.pdf
सामाजिक सुरक्षा २०८०/८१ दोस्रो त्रैमासिक ८०/८१ Thursday, January 18, 2024 - 13:23 PDF icon secondtriward3.pdf, PDF icon secondtriward4.pdf, PDF icon secondtriward5.pdf, PDF icon secondtriward6.pdf, PDF icon secondtriward7.pdf, PDF icon secondtriward2.pdf, PDF icon secondtriward1.pdf
सामाजिक सुरक्षा २०८०/८१ पहिलो त्रैमासिक ८०/८१ Friday, October 20, 2023 - 12:26 PDF icon ward4.pdf, PDF icon trimesterward5.pdf, PDF icon trimesterward1.pdf, PDF icon trimesterward2.pdf, PDF icon trimesterward6.pdf, PDF icon trimesterward3.pdf, PDF icon trimesterward7.pdf
आ.व. २०७९/८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची ७९/८० Sunday, July 2, 2023 - 17:44 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf, PDF icon ward6.pdf, PDF icon ward7.pdf
आ.व. २०७८/७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची ७८/७९ Sunday, June 26, 2022 - 14:44 PDF icon वडा7.pdf, PDF icon वडा6.pdf, PDF icon वडा5.pdf, PDF icon वडा4.pdf, PDF icon वडा3.pdf, PDF icon वडा2.pdf, PDF icon वडा१.pdf