FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनकोशी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 14:02 PDF icon साझेदारी.pdf
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 14:00 PDF icon जलश्रोत.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 13:59 PDF icon कन्टिन्जेन्सी.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको महिला सञ्जाल गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 13:57 PDF icon महिलासंजाल.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 13:54 PDF icon मर्मत.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 02/23/2024 - 13:33 PDF icon शिक्षानियमावली.pdf
सनकोशी गाउँपालिकाको एफ एम रेडिया व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 02/23/2024 - 13:26 PDF icon एफएम.pdf
सनकोशी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनको विधेयक ७८/७९ 02/23/2024 - 13:22 PDF icon अर्थसम्बन्धी.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 12:47 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७९.pdf
कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किशान तथा उद्यमशिलता कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ८०/८१ 12/28/2023 - 11:42 PDF icon krishifinal.pdf

Pages