FAQs Complain Problems

७८/७९

स्थानीय निर्वाचन २०७९ सम्बन्धी कार्यातालिका

स्थानीय निर्वाचन २०७९ सम्बन्धी कार्यातालिका

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (आँखा कक्ष सहायक, कार्यालय सहयोगी र सुरक्षा गार्ड)

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (आँखा कक्ष सहायक, कार्यालय सहयोगी र सुरक्षा गार्ड)

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धमा

Pages