FAQs Complain Problems

आ.व. ०७७/७८ को सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा सम्पत्ति विवरण फारम भरी बुझाउने सूचना

आ.व. ०७७/७८ को सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा सम्पत्ति विवरण फारम भरी बुझाउने सूचना

आर्थिक वर्ष: