FAQs Complain Problems

समाचार

रोजगार सम्बन्धित

रोजगार सहायक पदमा दरखास्त पेश गर्दा चाहिने फारमको नमुना

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक पदमा दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना

बेरोजगार व्यक्ति सूचिकृत हुन आवेदन दिने सम्बन्धमा जारी सूचना

बेरोजगार व्यक्ति सूचिकृत हुन आवेदन दिने सम्बन्धमा जारी सूचना

विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गर्नेहरुलाई गरिने सम्मान सम्बन्धमा

सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धमा।

रोजगार सम्बन्धी जानकारी यहाँ राखिने छ।

Pages