सुनकाेशी गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बीर बहादुर बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनकाेशी गाउँपालिका ९८४१७४३६६२
विष्णुराज दाहाल सूचना अधिकारी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८५११००१६४
गणेश खड्का सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.sunkoshimunsindhupalchowk@gmail.com ९८५११९१२३७
पूण्य प्रसाद पराजुली सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६१२९१२८२
लालमणि अर्याल याेजना शाखा याेजना शाखा ९८४१५२८२१८
मिम बहादुर याेन्जन कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९७५१००४१८५
सुशील खड्का असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५१०६९१९४
सुमन नेपाल असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४३५६५०९२
प्रतिमा चालिसे कार्यालय सहयाेगी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८६००२०८४७
सिर्जना खड्का कार्यालय सहयाेगी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८०३३६९७७४
वीर बहादुर बाेम्जन कार्यालय सहयाेगी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८४३४३९२१४